تبلیغات
نینجا - تاریخ نینجوتسو
نا امیدی مرگ نینجاست

تاریخ نینجوتسو

سه شنبه 30 تیر 1388 11:52 ق.ظ

نویسنده : مهدی نینجا
تقریبا" در قرن ششم میلادی ( بودیسم ) وارد ژاپن شد و منجر به درگیری بین كسانیكه میخواستند بودیسم را بصورت یك مذهب رسمی درآورند و كسانیكه از ( شینتوایسم ) بعنوان مذهب ملی طرفداری میكردند شد . ....

برطبق شواهد موجود پیشینیان نینجاهای ژاپنی از طرفداران بودیسم بودند و به همین دلیل یاغی نام گرفتند ، آنها در اوایل قرن هفتم برای فرار از شكنجه مذهبیون و كشته شدن توسط نیروهای سلطنتی به كوهستانهای نزدیك كیوتو رفتند و بعدها ( یامابوشی یا زاهدان كوهستان ) نام گرفتند آنها فلسفه عارفانه خود را بر پایه واقع بینی عملی پایه گذاری كردند و برای حمایت از خود دانش و تمرین هنرهای رزمی و استراتژی نظامی را با ترس روانی و قدرتهای اسرارآمیز تركیب كردند تا بتوانند با نیروهای نظامی كم خود در دل دشمنان ترس ایجاد كنند .
یكی از رهبران یامابوشی ها تلاش كرد كه بین مرتجعین بودیسم و طرفداران شینتوایسم صلح ایجاد نماید كه نتیجه آن سرازیر شدن جنگجویان دولتی برای سركوبی یاموبوشی ها شد . البته این عمل نیروهای دولتی باعث شد تا یامابوشی ها یا نینجاها به تكمیل فنون رزمی و جنگی خود كه بوسیله آن در برابر دشمنان مقاومت می كردند بپردازند .

در سال 1192 با شروع دوران فئودال ژاپن تعدادی از طوایف فامیلی نینجاها منشعب شدند و به چریكهای حرفه ای و نیروهای سری تبدیل شدند كه به استخدام اربابان ایـالات مختلف (دایمیوها ) در می آمدند . در بین سالهای 1192 و 1333 بعد از میلاد تعداد مكتبهای نینجا به 25 مكتب باتكنیكهای خاص خود رسید . در اكثر این سالها دو ایالت (( كوگا و ایگا )) در ژاپن توسط نینجاها اداره میشد . خانواده های ( هاتوری ، موموچی ، و فوجی بایاشی ) از معروفترین خانواده های نینجا بودند .
از تحقیقات بدست آمده عقیده بر این است كه هنر رزمی نینجوتسو ریشه در قلب تاریخ كهن چین و ژاپن دارد ، عقاید و نظرات فراوانی از شروع و گسترده شدن این هنر رزمی در جهان وجود دارد .
این عقیده كه نین جوتسو همراه با آئین بودا به ژاپن وارد شده قویتر و محكمتر است ، سالهای گذشته در چین و ژاپن به مهارتهای یك نینجا اهمیت های فراوانی داده میشد . آنها یك نینجا را انسان فوق العاده می دانستند و به شدت از آنها میترسیدند ، گفته میشود سرچشمه نینجوتسو قبل از ورود به كشور ژاپن به نام (( فاشو یعنی هنر سیاه چینی )) لقب داشته است و بعد از اینكه به كشور ژاپن وارد شد توسط ژاپنی ها اصلاح و به تدریج توسعه و ترویج یافت و به هنرهای رزمی زیبا و سریع ، مخوف و پیچیده مبدل شد .
دركشور چین معمولا" نین جوتسو ( یین ، سین ، شو ) یا تكنیكهای ناپدید شدن جسم نامیده میشد . اولین سند نوشته شده ای كه در آن نین جوتسو نامبرده شده است كتابی سیزده جلدی مربوط به استراتژی نظامی ( علوم لشكر كشی ) با نام "" هنر رزم "" كه توسط ( سان تزو ) نوشته شده است استفــاده از نین جــوتسو به عنــوان یك تاكتیك نظـامی در آخرین جلد این كتاب و در بخشی بنام "" یوما "" شرح داده شده است .دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -