تبلیغات
نینجا - احترامات در نینجوتسو
نا امیدی مرگ نینجاست

احترامات در نینجوتسو

سه شنبه 30 تیر 1388 12:00 ب.ظ

نویسنده : مهدی نینجا
یكی از عوامل مهم تمدن هر ملتی به تربیت اجتماعی و میزان توجه مردم آن كشور به اصول صحیح معاشرت و رعایت حقوق دیگران ارتباط دارد.
شرایط زمان و مكان در چگونگی قواعد اخلاقی تاثیر دارند. هر كشوری دارای آداب ورسوم خاصی است كه زائیده شرایط زندگی مردم آن است ولی به طوركلی دربین همه ملت ها اصول كلی اخلاقی مشتركی وجود دارد كه باید آن را رعایت نمود.
درهرفرهنگی درمورد سنت واحترام تعاریف بسیاری آمده است و دراجرای آن ازشیوه های متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. در فرهنگ آسیائی آمده است بزرگان پیران استادان و هنرمندان از جایگاه خاصی برخوردار هستند و باید دربرابر آنان نهایت تواضع را بجا آورد.
تواضع واحترام تكنیكی است برای ارتباط و ابراز علاقه نسبت به فرد مقابل (درهركجاكه احترام بگذاریداحترام خواهید دید.) دست دادن به یكدیگر- تعظیم كردن –با دستان علامتی رادرست كردن – جمله را زیرلب زمزمه كردن – زانوزدن – گردن را خم كردن – دو زانو نشستن – سررا به پایین انداختن – به صورت نگاه نكردن – اینگونه رفتار و حركات درهنرهای رزمی نین جوتسو مرسوم است و روزانه هنرجویان مربیان ، سنپای ها و( اوچی دی شی) های نینجا در دوجوهای تمرین این حركات را به دفعات انجام می دهند.
 Shi-kinhara-mitsu dai- ko-myo این عبارت را نمی توان بطوردقیق به فارسی ترجمه كردچون پراز احساسات و تركیبات عاطفی است. اما یك نوع برداشت ازاین عبارت به معنای . ( یك لحظه اثر متقابل بین مغز وروح می تواند راهی باشد برای روشن فكركردن ) (روشن فكركردن به معنای هماهنگی بین روح ومغز است كه باید آن را دردرون خودكشف كرد.)
هنگام ورود مربی به كلاس آموزشی هنرجویان پس از احترامات رسمی اولیه این جمله ها راتكرار كنند. قبل از تمرین O-NE-GAI- SHI-MAS-به معنای : لطفا مرایاری وهدایت كنید.
بعداز تمرین DO-MOA-RI-GA-TOGO-ZAI-MAS- به معنای : بسیار سپاسگزارمدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -