تبلیغات
نینجا - شعارهای نینجا
نا امیدی مرگ نینجاست

شعارهای نینجا

یکشنبه 28 تیر 1388 04:25 ب.ظ

نویسنده : مهدی نینجا

تمسخر سلاح ضعیفان است.

      فداکاری در سکوت درد بی فریاد است.

 

     نا امیدی مرگ نینجاست.

      بهترین سیاست، صداقت است.

      سختی ها فانی اند ، سرسختان باقی.

      نینجوتسو آرامش است در طوفان.

      هرگز ، نگو هرگز

      سکوت باغ اندیشه هاست.

      شمشیر برهنه ، انتهای سخن نینجاست.

      غنی ترین شما قانع ترین شماست.

      آن قدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم.

      نینجا شمشیری است در میان خیزران.

      اتّحاد ، باعث قدرت است.

      عفّت کلام و عفّت عمل دو تنه از درختی بنام انسانیّت است.

      انسان همانند رودخانه است هرچه عمیق تر باشد ، متواضع و فروتن تر است.

      بگذارید هر کار شما نشانه ای از یگانگی شما باشد.

      نینجوتسو سوختن است و ساختن ، نه سوزاندن و ساختن.

      نیروی کسی که به چیزی معتقد است برابر است با نیروی نود و نه نفر که فقط به آن علاقه مندند .

      دل رحمی بیش از حد ، افتادن در دام حیله هاست.

      بزرگترین سرمایه ی یک نینجا اعتماد به نفس است.

      زندگی تنها یک فرصت برای بالیدن است.

      تحسین نادان سخت تر از شمشیر داناست.

      پنهان داشتن سختی ها از جوانمردی است.

      ارزش های انسانی را فدای جاه طلبی و خود خواهی نکنید.

      در این دنیا نیازها ممکن است رفع شود اما حرص هرگز رفع نمی شود.

      پایداری و وفاداری سرشت مردان و زنان نیک اندیش است.

      فداکاری بدون چشم داشت ، منتهی درجه فضیلت انسانی است.

      بر خود چیره شدن بهتر از چیرگی بر همه مردمان است.

      وفای نینجا نجابت اوست و نجابت زائیده ی قدرت است.

      عشق به درستکاری ، بدون عشق به عمل کردن آن ، آدمی را به زیانکاری می کشاند.

      عشق به دانایی بدون عشق به فراگرفتن ، آدمی را به سرگردانی می کشاند.

      بهشت این دنیا برای یک نینجا عشق است ، وفاداری وشکیبایی.  

      تحول و پویایی در تلاش ، کردار و عمل انسانها نشان داده می شود نه در زبان ، تبلغ آنها.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -